LOADING

Follow me

Django 应该养成的习惯
十一月 17, 2013|Living

Django 应该养成的习惯

Django 应该养成的习惯

在推库上看到的,直接拿来了,希望对你有些许帮助,LZ也在学习Django的路上     Django新手十个开发指导 – Finlay Liu(对于新手称号,我只能说这应该是Django开发者都该养成的习惯吧)   原文 http://www.cnblogs.com/finlay/p/3354937.html       下面是关于Django开发中的一些建议,大家可以参考一下~~   1,不要将项目名称包含在引用代码里   比如你创建了一个名为”project”的项目,包含一个

no comments
6 / 5340